werkdruk, werkstress, ondernemen, personeel

Werkdruk te hoog? Zo zorgt u voor meer rust

In Gezondheid, Ondernemen by De Gezonde Ondernemer

Een te hoge werkdruk is nadelig voor uw bedrijf. Niet alleen vanwege ziekteverzuim, ook de kwaliteit van werken komt dit niet ten goede. En dat leidt bijna altijd naar slechtere resultaten. Hoe zorgt u ervoor dat die werkdruk bij uw personeel en uzelf omlaag gaat?

Hoe komt het toch dat de werkdruk de laatste jaren is toegenomen? Cijfers uit 2015 laten zien dat er een stijgende lijn is in het ervaren van werkdruk. Zo’n 37% van de werknemers vindt de druk op het werk te hoog. Door de crisis zijn veel organisaties de afgelopen jaren gekrompen. We moeten dus meer werk met minder mensen doen. Daarnaast hebben medewerkers taken van vertrekkende collega’s overgenomen naast hun eigen werkzaamheden. Ook is het normaal geworden om werk mee naar huis te nemen. Vaak wordt ‘s avonds nog e-mail weggewerkt op de tablet of telefoon. Werkstress en druk leiden uiteindelijk naar klachten als overspannenheid en burn-out, en dus naar langdurig ziekteverzuim. Hoe krijgt u als leidinggevende ondernemer grip op de werkdruk en zorgt u dat de rust in uw bedrijf weer terugkeert? De Gezonde Ondernemer geeft u 5 bruikbare tips.

5 tips om de werkdruk te verlagen
  1. Toon oprechte interesse

Interesse tonen is het toverwoord. Ook al is er nog niet direct een oplossing, medewerkers voelen zich beter als er naar ze geluisterd wordt en ze opgemerkt worden. Daarnaast voorkomt het voor een groot deel langdurige uitval en ziekteverzuim. Ook feedback geven op het werk of de resultaten is een vorm van interesse en aandacht. Werkdruk bespreekbaar maken zorgt ervoor dat werknemers zich vrij voelen om wat hen dwars zit te uiten.

  1. Zorg voor duidelijke taken

Ja, er ligt vast een taakomschrijving. Maar grote kans dat deze in de loop der jaren is veranderd. Er zijn taken van een collega bijgekomen, de afdeling heeft zich uitgebreid, het bedrijf is gegroeid of er zijn vernieuwingen doorgevoerd. Weten wat wel en niet bij het werk hoort, zorgt voor duidelijkheid. En duidelijkheid maakt dat een medewerker weet waar hij of zij aan toe is. Kortom, duidelijkheid geeft minder stress.

  1. Zorg voor een helder beleid

Een zwalkend beleid geeft strijd. Als er iedere keer snel beslissingen worden genomen dan kan dat veel onrust geven. Probeer uw beleid dus goed uit te denken alvorens beslissingen te nemen. En, hoe groter de onderneming, hoe verder u vooruit moet kijken.

  1. Vermijd tegenstrijdige signalen

De ene keer moet uw personeel op kostenbeperking focussen, de andere keer op het goed bedienen van de klant. Dé manier om uw personeel te verlammen. Deze dubbele boodschap zorgt voor tegenstrijdigheid, onduidelijkheid en het gevoel het nooit goed te doen (want beide doelen zijn lastig verenigbaar). Vermijd daarom tegenstrijdige signalen en geef prioriteit aan één doel.

  1. Zorg voor een goede mix van medewerkers

Uiteraard is het van belang dat mensen hun werk goed uitvoeren. Maar even zo belangrijk is dat u een goede mix in ervarenheid aantrekt. Heeft u bijvoorbeeld veel jonge medewerkers in uw bedrijf? Dit brengt meer onzekerheid met zich mee. Onervaren medewerkers weten niet altijd de juiste balans te vinden tussen bijvoorbeeld de belangen van het bedrijf en de klant. Hierdoor worden er meer fouten gemaakt en moet er dubbel werk gedaan worden. Een goed tegenwicht aan ervaren, wat ouder personeel helpt die balans herstellen en de werkstress te verlagen. 

Tip: Van 12 t/m 15 november 2018 is de Week van de Werkstress. In heel Nederland wordt hier aandacht aan besteedt door middel van workshops en lezingen. Doe bijvoorbeeld mee aan de gratis workshop Stresspreventie.

 


Bronnen:

Chro nieuwsbrief | 22 oktober 2018

Chro.nl | 5 februari 2015

Deel dit bericht