Hulp bij werkstress

Uw werknemer wil hulp bij werkstress

In Gezondheid by De Gezonde Ondernemer

Stress is onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk. Stress zorgt ervoor dat je presteert en alert blijft. Maar te veel stress is schadelijk. Jonge werknemers zijn zich hier meer van bewust dan oudere werknemers. Zij verwachten van u als werkgever dat ze hier hulp bij krijgen.

Uit een onderzoek van Menzis blijkt dat een op de vijf werknemers zich wel eens heeft ziek gemeld wegens stressklachten. 88% van de ondervraagden zegt gewoon door te werken met stress. Dat lijkt voordelig voor u als werkgever, maar uiteindelijk zijn dit vaak de mensen die langdurig uitvallen. Loop je lang door met stressklachten dan leidt dit uiteindelijk naar gezondheidsklachten als burn-out en een lang ziekteverzuim.

Groot contrast

Voor werknemers geldt dat ze zich vaak niet bewust zijn van hun stressklachten. Of het wel in de gaten hebben maar niet de handvatten hebben om er iets mee te doen. Jonge werknemers onder de dertig jaar willen graag hulp bij het voorkomen van stress. En ze verwachten dat de werkgever hierin meehelpt. Dat contrast is groot met de oudere werknemer boven de 60 jaar. Van hen zegt 61 procent helemaal geen extra maatregelen te hoeven tegen stress.

Bewust van stress

Toch is het opvallend dat uit cijfers van het TNO blijkt dat de meeste burn-out voorkomt in de leeftijdscategorie van 25 t/m 35 jaar en 55 t/m 65 jaar. Vooral bij de groep jongeren blijven burn-outklachten stijgen. Jongeren zijn zich veel meer bewust van de gevolgen van stress. Ze zijn opgegroeid in een maatschappij waar stress en burn-out steeds meer bespreekbaar werd. Oudere werknemers zijn hiermee mogelijk minder bekend en zijn minder geneigd tot verandering. Maar ze raken wel burn-out. Een voorzichtige conclusie kan zijn dat ze wel hulp nodig hebben maar hier niet zo snel om vragen.

Duurzame oplossingen

Hoe helpt u uw medewerkers om goed om te gaan met stress zodat ze een goede balans creëren tussen werk en ontspanning? U zou kunnen denken aan stressverlagende oplossingen zoals een masseur op het werk, bedrijfsyoga of een huisdier op kantoor. Maar dit pakt doorgaans niet de oorzaak van stress aan en de oplossing is eerder kortetermijngericht. Meer en langdurig effect bereikt u bijvoorbeeld door teamtrainingen in te zetten die uw team leren om te gaan met druk en spanning en het tijdig herkennen van stresssignalen. Maar ook door te leren omgaan met copingstijlen, valkuilen en gedragspatronen, en de invloed van de (werk)omgeving en leefstijl op stress. Hierdoor zal uiteindelijk de vitaliteit en de veerkracht van het hele team toenemen. Een individuele coach kan ingezet worden als blijkt dat uw werknemer meer aandacht nodig heeft of als stressverschijnselen al te ver zijn gevorderd.

 

Wilt u meer weten over preventieve teamtrainingen?


Bron:

Ad.nl | 23 oktober 2018

Deel dit bericht